Zestaw ogrodzeń (641-MC)

 • Wizualizacje

 • Opis:
  Zestaw 4 ogrodzeń o zróżnicowanej formie i wysokości. Rozstaw przęseł 2.5m i 3.0 m. Słupki murowane lub z profili stalowych. Wypełnienia przęseł, bram i furtek drewniane lub stalowe. W jednym ogrodzeniu zabudowana skrzynka złącza kablowego i miejsce na pojemnik śmieci.

  Technologia:
  Wersja technologiczna: murowana - ceramika. Ściany zewnętrzne - . Ściany wewnętrzne - . Strop - . Konstrukcja dachu - . Rodzaj schodów - . Pokrycie dachu - . Elewacja - .

Wyślij wiadomość

Wersja projektu:
podstawowa
152,00zł z VAT

  Informacje podstawowe:
  Typ zabudowy
  Wolnostojący
  Poddasze/piętro
  Poddasze użytkowe
  Technologia budowy
  Murowana
  Informacje dodatkowe:
  Garaż
  brak
  Piwnica
  brak
  Autor projektu
  Ryszard Czapla
Warto wiedzieć
Dlaczego warto kupić u nas projekt?
Tutaj powinny się znaleźć informacje dlaczego warto kupić u nas projekt?
Co zawiera każdy projekt?
Każdemu projekt składa się z kompletu 4 egzemplarzy projektu gotowego. Na każdy egzemplarz składają się:

1. Projekt architektoniczno-budowlany złożony z trzech części:
a. część architektoniczna (rzuty, przekroje, elewacje - w skali 1:50, zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykaz elementów więźby dachowej),
b. część konstrukcyjna (rzuty w skali 1:50, detale konstrukcyjne, zestawienia np. stali, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe),
c. część instalacyjna (rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej, odgromowej - w skali 1:50 oraz opis zastosowanych rozwiązań).
2. Opis techniczny do części architektonicznej i konstrukcyjnej.
Możlwe zmiany w projekcie?
Zakres zmian adaptacyjnych nie wymagających pisemnej zgody autora projektu:

- zmiany wymiarów zewnętrznych rzutu poziomego w granicach do 5% z zachowaniem wymiarów rozpiętości konstrukcyjnych,
- zmiany wysokości pomieszczeń w świetle w granicach między 2,5m a 3,0m (pod warunkiem, że inne elementy budynku, np. schody, będą zgodne z normami budowlanymi),
- zwiększenie lub zmniejszenie nachylenia połaci dachowych ok. 10% (ok. 5 stopni),
- zmiany materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych, wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów związanych z wytrzymałością materiałów i ich oporem cieplnym,
- zmiany dotyczące ścianek działowych wewnątrz budynku ( można je realizować bądź nie),
- modyfikacje w projekcie instalacji wewnętrznych (pod warunkiem, że zmian dokonają osoby posiadające stosowne uprawnienia).

Zakres zmian adaptacyjnych wymagających pisemnej zgody autora projektu:

- zmiany w elewacji budynku dotyczące m.in. zamiany lukarn na okna połaciowe i odwrotnie, przeniesienia okien na inną ścianę budynku, zamurowania lub wykonania innych niż w projekcie otworów okiennych lub drzwiowych, (dotyczy również np. zmiany drzwi balkonowych na okno i odwrotnie),
- dobudowanie lub powiększenie/ zmniejszenie balkonów, ganków i werand,
- zbliźniaczenie budynków, jeśli projekt stwarza taką możliwość,
- wyniesienie budynku, zmniejszenie wysokości w kalenicy itp.

Zgody na zmiany w projekcie wydawane są bezpłatnie.
Warunki zakupu i dostawy?
Zamówienia realizowane będą w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjętego zamówienia lub daty otrzymania zapłaty na konto Pracowni, jeśli projekt jest opłacany z góry.

Sposoby wysyłki.
- przesyłka płatna przy odbiorze, realizowana przez Pocztę Polską lub Firmę Kurierską,
- przesyłka płatna z góry, przelewem bankowym.

Zwroty

Konsument ma prawo zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny (Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie projektu należy w terminie do 10 dni od otrzymania przesyłki z projektem zgłosić fakt odstąpienia od zakupu pod nr telefonu 012 294 29 70 lub 012 294 29 66 oraz dostarczyć zwracany towar nie później niż 14-tego dnia od daty jego otrzymania na adres:

Firma projektowa Archeton Sp. z o.o.
ul. Cystersów 20 A,
31-553 Kraków

Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować dołączając oryginał paragonu / faktury, oraz oświadczenie o rezygnacji z zakupu.
Przesyłki na koszt pracowni nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.
Warunkiem przyjęcia zwrotu projektu jest dostarczenie go w stanie nienaruszonym, tj. bez śladów rozszywania w celu kopiowania, zużycia, bądź uszkodzenia. Zwracany projekt musi być kompletny.
Zwrot pieniędzy (po potrąceniu kosztów przesyłki) nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej na wskazane przez Państwa konto bankowe. W przypadku sprzedaży na fakturę VAT, podstawą do zwrotu należności za projekt jest odesłanie na adres pracowni podpisanej faktury korygującej.

Wymiana

Nabywca, który nie dokona skutecznie odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie i trybie ustawowo przewidzianym, zachowuje prawo do jednokrotnej wymiany zakupionego projektu na inny z oferty ARCHETON Sp. z o.o., jedynie w terminie do 60 dni od daty zakupu pierwszej dokumentacji projektowej, przy czym szczegóły wspomnianej wymiany wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać z Biurem Obsługi Klienta. Wymianie może podlegać dokumentacja pełna, bez widocznych śladów użycia, z zapewnieniem, że nie była kopiowana ani w żaden sposób wykorzystana. Koszty pocztowe wymiany pokrywa Nabywca, zarówno przy odsyłaniu oddawanej dokumentacji jak i odebraniu dokumentacji nowej - po wymianie.
Definicje parametrów
1. Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku, mierzona w świetle ścian na wysokości ponad 1 m ponad poziomem podłogi zgodnie z normą PN-70/B-02365. W pomieszczeniach ze skosem powierzchnię zalicza się w pełni tam, gdzie wysokość przekracza 2,2 m oraz w połowie tam, gdzie wysokość wynosi od 1,4 do 2,2 m. Ewentualna piwnica jest opisana odrębnie.

2. Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia terenu (działki) zajęta przez budynek, zgodnie z normą PN-70/B-02365.

3. Kubatura
Objętość budynku, liczona zgodnie z normą PN-ISO-9836:1997.

4. Minimalna szerokość działki
Minimalna szerokość teoretycznej, prostokątnej działki, na której mógłby stanąć dom, wyliczona na podstawie przepisów prawa budowlanego dla typowego otoczenia. Przed zakupem projektu powinna zostać potwierdzona przez architekta wybranej działki.

5. Wysokość budynku
Odległość w pionie od założonego w projekcie poziomu terenu przy wejściu do poziomu kalenicy lub wierzchu stropodachu.

6. Liczba pokoi
Liczba pomieszczeń o funkcji mieszkalnej (łącznie z salonem, gabinetem itp.).

7. Kąt nachylenia dachu
Kąt nachylenia połaci (w stopniach) zasadniczej części dachu.

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Tylko zarejestrowany użytkownik może brać udział w dyskusji na temat tego projektu


Koszyk

Brak produktów

Wysyłka 0,00zł
Suma 0,00zł

Koszyk Zamówienie